Contact

Het e-mail adres voor boekingen van Bekaant Goed is j.bambacht@gmail.com

Het bestuur van Liederenkoor Bekaant Goed bestaat uit 3 koorleden.

Gerrit Oomen, Voorzitter iza58@kpnmail.nl
Lambert Jacobs, secretaris  lmjwmjacobs@kpnmail.nl
Hans van Weelden, penningmeester hansvweelden@icloud.com