Contact

Het e-mail adres voor boekingen van Bekaant Goed is j.bambacht@gmail.com

Het bestuur van Liederenkoor Bekaant Goed bestaat uit 3 koorleden.

Leendert de Bruin, voorzitter  leo.debruin@kpnmail.nl
Gerrit Oomen, secretaris  iza58@kpnmail.nl
Hans van Weelden, penningmeester hansvweelden@icloud.com